Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zemědělství

Zemědělství

Témata

Zemědělské školy
05/12/19

Příloha č. 2 vyh. 257/2009 Sb. Průvodní listy odběru vzorků

Lenka Brožková

Informace ÚKZÚZ

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Příloha č. 6 vyh. 257/2009 Sb. Evidenční list o uložení sedimentu na zemědělské půdě

Lenka Brožková

Informace ÚKZÚZ

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd brambor na výrobu škrobu

Lenka Brožková

Informace ÚKZÚZ

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

SVS ruší opatření zakazující ošetřování spárkaté zvěře proti parazitům

Lenka Brožková

Informace SVS

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Výzva MZe k podávání žádostí pro rok 2020 na DP 9.A.b.4.

Lenka Brožková

Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. je stanoven od 1. 12. 2019 do 31. 3. 2020. Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.4. Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Upozornění pro chovatele prasat

Lenka Brožková

Informace SZIF

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Zařízení pro aplikaci přípravků

Lenka Brožková

Informace Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

04/12/19

Význam a ochrana proti virovým chorobám ozimé řepky

Lenka Brožková

Informace Agromanual

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství