Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje
19/11/19

BOZP – Informace nejen pro podnikatele

Lenka Brožková

Pokuta za nenošení OOPP JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz) Dotaz: Jak vysokou pokutu mohu dostat za nenošení ochranné přilby na stavbě a kdo mi může tuto pokutu udělit? Je možné za tento prohřešek udělit jednorázovou pokutu 2 000 Kč? Odpověď: Zaměstnavatel nemá právo „trestat“ zaměstnance nějakými pokutami. To bylo možné před rokem 1988, když […]

Pracovní setkání studentů a zástupců zemědělských firem v Chrudimi

Lenka Brožková

PRACOVNÍ SETKÁNÍ zemědělských firem a studentů zemědělské školy,se uskuteční 3. prosince 2019 od 9,00 hodin v nových prostorách školního statku SŠZ a VOŠ Chrudim, Dašická 230

18/11/19

Projekt VÚRV „Najdi je“

Lenka Brožková

Rádi bychom Vás seznámili s novým projektem ve VÚRV, v.v.i. „Napadli nás vetřelci – zastavme invazi!“ Na první pohled možná trochu přehnaně znějící výzva, pravdou však bohužel je, že invazní druhy živočichů mají významný dopad na náš ekosystém a narušují ekologické vazby. V polovině října 2019 jsme odstartovali projekt NAJDI.JE, který si klade za cíl […]

Zařazeno v Aktuality

Pěstování luskovin – Vikve a směsky

Lenka Brožková

Ing. Miroslav Houba, CSc.; Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin, z.s. Informace Agromanual Rozsáhlý rod Vikev (Vicia) zahrnuje kolem 140 druhů. Patří k nim zemědělsky využívané (pícniny), ale převážná většina jsou jednoleté i vytrvalé druhy rostoucí na loukách, pastvinách, mezích, lesních světlinách apod. Mnoho vikví je řazeno mezi plevele. V ČR se vyskytuje 26 druhů vikví. V Seznamu odrůd zapsaných ve […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Manažerské fórum zemědělců a potravinářů Královéhradeckého a Pardubického kraje

Lenka Brožková

Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Regionální agrární komorou Královéhradeckého kraje si Vás dovolují pozvat na odborný seminář v rámci akce Manažerské fórum zemědělců a potravinářů Královéhradeckého a Pardubického kraje. Seminář je určen pro zástupce zemědělských a zpracovatelských subjektů, zástupce obcí a místních akčních skupin, státní správy […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

15/11/19

Problémy s hrabošem polním

Lenka Brožková

Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D., Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Informace Agromanual Hraboš polní (Microtus arvalis) se z původně stepního habitatu rozšířil do stepi člověkem zkultivované, to je do agrocenóz, a stal se tam jedním z nejškodlivějších druhů. Optimum jeho výskytu leží na půdách s vysokou bonitou, v nadmořských výškách od 200 do 600 m n. m., […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

Peníze z podpor na dojený a masný skot vracet nemusíme

Lenka Brožková

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot. V prvotní zprávě EK vytkla Česku nedostatky ve fungování kontrolního systému a navrhla sankci. Česká strana v reakci na auditní zjištění podrobně vysvětlila […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

MŽP nabídlo MZe 1,5 miliardy Kč, aby měl resort peníze na hraboše

Lenka Brožková

Kompenzace za škody způsobené hraboši může hradit podle kompetenčního zákona pouze ministerstvo zemědělství (MZe), sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková. Resort proto nabídl zemědělskému úřadu proplacení projektů zaměřených na péči o krajinu, které má připravené Státní pozemkový úřad, jenž spadá pod MZe. To by tak mohlo ušetřit až 1,5 miliardy korun, ze […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství

14/11/19

Ochrana vodních zdrojů pro současnost i pro budoucnost je hlavním cílem ústavního zákona, který navrhuje Ministerstvo zemědělství

Lenka Brožková

Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům. Cílem je i zabezpečení práva na vodu každému obyvateli z veřejně dostupných zdrojů za přijatelných společenských a sociálních podmínek. Návrh vychází z analýzy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou si nechalo zpracovat MZe. Ochrana vodních zdrojů, zabezpečení […]

Zařazeno v Aktuality

Vyjádření MŽP k řešení hraboší kalamity

Lenka Brožková

S ohledem na vysokou míru nejasností, které panují ohledně kalamity hraboše, je nutné znovu vysvětlit postupy a kompetence, které mají jednotlivé úřady, a na kterých panuje shoda mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství. Postup a kompetence úřadů Jediným kompetentním orgánem k vydání výjimky z aplikace přípravku Stutox II, jehož použití je celoevropsky regulované, je […]

Zařazeno v Aktuality, Zemědělství