Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotace »

Dotace

Podpory a dotace pro zemědělství a venkov v ČR.

03/12/19
20/11/19
15/11/19

Peníze z podpor na dojený a masný skot vracet nemusíme

Lenka Brožková

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot. V prvotní zprávě EK vytkla Česku nedostatky ve fungování kontrolního systému a navrhla sankci. Česká strana v reakci na auditní zjištění podrobně vysvětlila […]

Zařazeno v Aktuality, Dotace

13/11/19

Informace pro žadatele k opatření – Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Lenka Brožková

Žádost o dotaci (PUZČ HRDP)/Žádost o proplacení (PUZČ EAFRD)

Eroze 2019 – příručka a další informační podklady

Lenka Brožková

Informace MZE

12/11/19