Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Peníze z podpor na dojený a masný skot vracet nemusíme

15/11/19
Lenka Brožková

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot. V prvotní zprávě EK vytkla Česku nedostatky ve fungování kontrolního systému a navrhla sankci. Česká strana v reakci na auditní zjištění podrobně vysvětlila […]

Česká republika odvrátila hrozící finanční korekci 300 milionů korun. Částku stanovila Evropská komise (EK) poté, co v ČR v létě 2018 uskutečnila audit na ověření správnosti postupů při poskytování evropských podpor na dojený a masný skot. V prvotní zprávě EK vytkla Česku nedostatky ve fungování kontrolního systému a navrhla sankci.

Česká strana v reakci na auditní zjištění podrobně vysvětlila principy poskytování podpor i kontrol hospodářských zvířat, které provádějí inspektoři České plemenářské inspekce. Při bilaterálním jednání v Bruselu došlo také k podrobnému vysvětlení argumentů a předložení dokladů o kontrolních postupech. Po posouzení došla EK k závěru, že kontroly zvířat i výplaty podpor jsou v ČR prováděny v souladu s evropskými předpisy a tento týden uzavřela auditní šetření bez nálezu a bez jakékoliv finanční korekce.

Zařazeno v Aktuality, Dotace